Uvolňování bezpečnostních opatření, ke kterým postupně dochází, neznamená pro obchodníky nebo provozovatele kulturních památek úlevu. Na bezpečnost lidí musejí dbát o to víc. Velkým pomocníkem je jim v tomto případě peoplecounter.

Chytrý produkt společnosti CertiCon pomáhá kontrolovat počet osob, které přijdou nakupovat, nebo si udělají výlet na některou z našich kulturních památek.

“Peoplecouter je kompletním řešením, pro který je kamera pouze vstupním údajem. Jedná se o partnerské integrační  řešení, které využívá pokročilou analýzu kamerového obrazu CertiConVis ve funkci Peoplecounter, které máme aktuálně nasazené například  v obchodním centru Letňany nebo  na Černé věži v Klatovech. Kamera zprostředkuje obraz, CCV provede analýzu  a VMS se systémem následných reakcí zpracuje a dodá klientovi potřebná data v podobě PDF nebo XLS případně souhrnného  statistického záznamu. Z obrazu z kamer systém vyhodnocuje, počítá a analyzuje skutečný stav a situaci a to vše v reálném čase ,” říká zástupce společnosti CertiCon Vladimír Mařík.

V praxi to funguje jednoduše: u vstupu do objektu  se osoby sčítají. Jakmile je jich uvnitř stanovený počet podle daného limitu, rozsvítí se na zobrazovacím panelu například STOP. Systém pak umožní vstup dalším lidem až ve chvíli, kdy ho stejný počet opustí. Dá se tak snadno regulovat množství osob v monitorovaném prostoru.

Jednoduchý a nenáročný systém si pochvalují i správci památek, které mají například  špatnou statiku a nebo jde o budovy, kde je z bezpečnostních důvodů stanoven maximální limit počtu přítomných  osob a může si je tak v jednu chvíli prohlížet jen určitý počet návštěvníků.

To se týká právě dominanty města Klatovy. “Černá věž má z bezpečnostních důvodů omezenou kapacitu návštěvníků na maximálně 25 osob v daném okamžiku. Aby mohla být pro návštěvníky stále přístupná, musí se dodržovat uvedené pravidlo. K tomu peoplecounter skvěle slouží. Nehledě na to, že ušetří práci za člověka, který by musel vchod a východ bedlivě hlídat.  Od nově instalovaného řešení si především slibujeme bezobslužný dohled nad dodržením maximálního počtu návštěvníků, ale také, že se tady návštěvníci budou střídat bez zmatků, v klidu a hlavně s pocitem, že si chloubu našeho města mohou bezpečně prohlédnout,” říká zástupce města.  K tomu na vysvětlenou dodává Vladimír Mařík z CertiConu: “ Analýza v jediné kameře zvládá počítat oběma směry a logika VMS včetně systému následných reakcí zpracovává události z obrazu, případně zajištuje pokyny na vhodně umístěném monitoru. Výstupem mohou být rovněž statistické záznamy vhodné pro další možné uplatnění. Zde produkt slouží jako bezpečnostní prvek a doplněk infrastruktury městských částí a zabezpečení objektů.”

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT

Budeme rádi, když nás budete kontaktovat pro více informací o našich službách.