S lékařem na dálku a bezpečně. Bez vysedávání v čekárnách

Aplikace a různá „chytrá” řešení jsou všude kolem nás, ale zamyslel se někdo nad jejich využitím ve zdravotnictví? Co kdyby například komunikace mezi lékaři a pacienty mohla probíhat z domova, tedy vzdáleně? Systém MEDCARE24/7 je inteligentní osobní asistent pro každého lékaře a zaručuje bezpečnou komunikaci s pacienty. Ti mohou díky němu navštěvovat čekárny jen v nutných případech, ušetřit tak spoustu času a chránit si své zdraví. To je žádoucí zvlášť v době epidemie.

Nabízí se využít systém pro prvotní vzdálenou diagnózu pacientů, kteří vykazují příznaky COVID-19. „Pacient se zaregistruje, uvede svůj stav, lokaci kvůli přiřazení pod příslušnou hygienickou stanici a případně další potřebné informace. Pracovník hygienické stanice tak okamžitě získá základní podklad pro následnou práci a komunikaci bez nutnosti osobního či telefonického kontaktu s pacientem,“ říká Vladimír Mařík ml., obchodní ředitel společnosti CertiCon.

Na základě filtrovaných dat může pracovník lékařské instituce efektivně reagovat a plánovat odběry pro ty nejzávažnější případy a současně plánovat návštěvy na odběry tak, aby docházelo k co nejmenší kumulaci lidí. Vzhledem k přetíženosti hygienických stanic a odběrných míst se jedná o další, velmi efektivní nástroj, jak odbavit větší množství pacientů a primárně tím nezatížit zdravotnická zařízení nebo krizové linky.

Medcare24/7 lze využívat i pro komunikaci s pacienty, kterým již byla nákaza potvrzena. Mohou tak komunikovat s lékaři nebo hygienickými stanicemi a poskytovat velmi rychle informace o svém stavu, jeho zlepšení či zhoršení. Systém by tedy sloužil zároveň jako dohled nad pacienty. Data by se k lékařům dostávala prakticky okamžitě, což může vést k výraznému zpomalení šíření nákazy,“ ukončuje Mařík ml.

Prvotně je aplikace určena pro pacienty v domácí péči, pro které je žádoucí, aby měli kontakt s lékařem a mohli s ním konzultovat změnu stavu. Na druhé straně má i lékař aktuální informace o stavu pacienta. Využití MEDCARE24/7 je ale daleko širší. Dokáže efektivně plánovat návštěvy a kontroly u lékaře, sdílet důležitá data, registrovat se pouze na základě pozvánky, připomínat pacientovi plánované akce, lékař má možnost zadávat mu úkoly a doporučení a kontrolovat jejich plnění nebo od něho získat strukturované informace prostřednictvím elektronických dotazníků.

Na základě filtrovaných dat může pracovník lékařské instituce efektivně reagovat a plánovat odběry pro ty nejzávažnější případy a současně plánovat návštěvy na odběry tak, aby docházelo k co nejmenší kumulaci lidí. Vzhledem k přetíženosti hygienických stanic a odběrných míst se jedná o další, velmi efektivní nástroj, jak odbavit větší množství pacientů a primárně tím nezatížit zdravotnická zařízení nebo krizové linky.

Medcare24/7 lze využívat i pro komunikaci s pacienty, kterým již byla nákaza potvrzena. Mohou tak komunikovat s lékaři nebo hygienickými stanicemi a poskytovat velmi rychle informace o svém stavu, jeho zlepšení či zhoršení. Systém by tedy sloužil zároveň jako dohled nad pacienty. Data by se k lékařům dostávala prakticky okamžitě, což může vést k výraznému zpomalení šíření nákazy,“ ukončuje Mařík ml.

Prvotně je aplikace určena pro pacienty v domácí péči, pro které je žádoucí, aby měli kontakt s lékařem a mohli s ním konzultovat změnu stavu. Na druhé straně má i lékař aktuální informace o stavu pacienta. Využití MEDCARE24/7 je ale daleko širší. Dokáže efektivně plánovat návštěvy a kontroly u lékaře, sdílet důležitá data, registrovat se pouze na základě pozvánky, připomínat pacientovi plánované akce, lékař má možnost zadávat mu úkoly a doporučení a kontrolovat jejich plnění nebo od něho získat strukturované informace prostřednictvím elektronických dotazníků.

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT

Budeme rádi, když nás budete kontaktovat pro více informací o našich službách.