Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI) ve spolupráci s Národním centrem Průmyslu 4.0 (NCP4.0) a Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC ČVUT) pořádá pro učitele základních a středních škol Národní informační seminář ECDL / ICDL 2021 s podtitulem „VE ZNAMENÍ ROBOTIKY“.

Nové rámcové vzdělávací programy (RVP) v oblasti informatiky mohou v nejednom řediteli či ředitelce školy vyvolávat nemalé obavy, zejména pokud v této oblasti nejsou odborníky. Hlavní problém, který mají, je nedostatek kvalifikovaných učitelů.

Mezinárodní neziskový vzdělávací a certifikační koncept digitálních dovedností – ECDL / ICDL, reprezentovaný v ČR Českou společností pro kybernetiku a informatiku, dlouhodobě nabízí českým školám možnost využívat celou řadu standardizovaných ECDL / ICDL zkoušek pro zefektivnění procesu vzdělávání. Nejnovější z těchto zkoušek je právě „ICDL Robotics“.

V rámci Národního informačního semináře budou moci pozvaní učitelé získat nejen bližší informace o modulu ICDL Robotics, ale také si vyslechnout velmi zajímavou přednášku na téma autonomních vozidel a osobně si prohlédnout výzkumné a experimentální pracoviště RICAIP – Testbed pro Průmysl 4.0 v prostorách CIIRC ČVUT.

„Jsme přesvědčeni, že se robotika musí stát nedílnou součástí vzdělávacího systému, ale nepovažujeme za moudré vnucovat ji plošně všem. České školy a jejich žáci mají svobodnou možnost, prostřednictvím této velmi edukativní ICDL zkoušky, objektivně změřit výsledky vzdělávání, porovnat je s mezinárodními standardy digitálních dovedností, resp. získat mezinárodně platný doklad o dosažené kvalifikaci v oblasti robotiky“, vysvětluje Jiří Chábera, ředitel pracovní skupiny ECDL Czech Republic při ČSKI.

Praktická certifikační zkouška ICDL Robotics, při které mohou být využívány různé druhy robotických stavebnic, je také součástí akreditovaného rekvalifikačního programu MŠMT pro klienty ÚP ČR, který je zaměřen na digitální dovednosti pro Průmysl 4.0.

Seminář se koná 7. října 2021, od 9:15 do 12:00, v budově CIIRC ČVUT Praha 6 – Dejvice.

Praha 29. září 2021                                                                                         Ing. Jiří Chábera, MBA

 

O konceptu ECDL / ICDL

ECDL / ICDL – European, resp. International Certification of Digital Literacy je celosvětově rozšířený vzdělávací koncept v oblasti digitálních znalostí a dovedností, který vznikl na základě závěrů vědeckovýzkumného projektu ESPRIT zadaného Evropskou komisí v polovině 90. let minulého století.

Koncept ECDL / ICDL definuje mezinárodní standardy, resp. minimální vzdělávací obsah, v podobě tzv. ECDL / ICDL sylabů. Tyto sylaby pokrývající celou škálu oblastí, ve kterých jsou digitální technologie využívány, jsou průběžně na mezinárodní úrovni aktualizovány. Koncept ECDL / ICDL zároveň určuje metodu, jakou jsou digitální znalosti a dovednosti objektivně a nezávisle ověřovány. Tato metoda je založena na praktických zkouškách prováděných s využitím běžné výpočetní techniky a reálného programového prostředí.

Zkoušky dle konceptu ECDL / ICDL jsou mezinárodně uznávané, celosvětově procesně standardizované, objektivní a nezávislé na výpočetní technice a programovém prostředí, na kterém jsou prováděny. V celém světě se využívá jednotné a pravidelně aktualizované databáze testových úloh. Ověřování digitálních kompetencí dle konceptu ECDL / ICDL mohou provádět pouze akreditovaná testovací střediska a za tímto účelem odborně připravení testeři akreditovaní dle mezinárodních pravidel. Úspěšní absolventi zkoušek mohou získat některý z ECDL / ICDL Certifikátů, které mají mezinárodní platnost.

Za obsah sylabů a testových úloh odpovídá výhradní vlastník konceptu – ICDL Foundation Irsko, nezisková organizace založená v roce 1997 sdružením Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS) za podpory Evropské komise. ICDL Foundation poskytuje licenci k provozování tohoto mezinárodního konceptu národním profesním společnostem se vztahem k informatice sdruženým v CEPIS – garantům kvality ECDL / ICDL zkoušek v národním prostředí.

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT

Budeme rádi, když nás budete kontaktovat pro více informací o našich službách.